Dispoñer do espazo bibliotecario como lugar de integración social onde se crea un vínculo coa sociedade.

Desenvolver accións de formación de todos e todas as persoas usuarias para que coñezan os servizos da biblioteca.

Ofrecer a biblioteca como un camiño de formación continua.

Desenvolver a función multicultural como elemento de integración das diferentes comunidades.

Potenciar unha convivencia sen discriminacións.

Potenciar unha igualdade social e de oportunidades.

Converterse nun espazo democratizador da cultura.

Anuncio publicitario