Dar a coñecer a biblioteca e os seus recursos.

Implementar a Axenda 2030 nas bibliotecas públicas adquirindo un compromiso social e universal asustándose aos obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), sobre todo co obxectivo 4 e 10.

Fomentar hábitos lectores.

Conseguir que se indentifique a biblioteca como un lugar de encontro, de diversión e de aprendizaxe.

Fomentar a integración social, a participación e a cooperación. Ofrecer unha alternativa diferente de ocio.

Fomentar a creatividade dos destinatarios e o desenvolvemento das súas capacidades persoais.

Presentar os servizos axeitados de información ás asociacións de ámbito local.

Prestar apoio e participar en programas e actividades de alfabetización para todos os grupos de idade.

Utilizar a lectura como fonte de información, de aprendizaxe, e enriquecemento das súas linguas.

Dar a coñecer outras culturas e realidades diferentes.

Anuncio publicitario