Satisfacer as necesidades e inquietudes sociais, culturais, informativas e lúdicas.

Promover o libro e a lectura.

Constituírse como un centro de formación e información.

Contribuír ao desenvolvemento local.

Converterse en referente como lugar de encontro, participación, opinión cidadá, e integrador.

Favorecer o uso das TICS.

Programar actividades.